Rekruttering af nye medarbejdere

Det kan i mange tilfælde være fordelagtigt at alliere sig med en hjælpende hånd, når der skal rekrutteres nye medarbejdere til en virksomhed.

Sikre, effektive og professionelle typer af hjælpende hænder er der rig mulighed for at komme i besiddelse af ved at indgå et samarbejde med et erfarent vikarbureau i Århus, som ikke alene har ry for at udføre enhver opgave til fulde, men også for at gøre det med stor faglighed og menneskelig indsigt.

Sådan foregår uddelegeret rekruttering

Vælger du at uddelegere rekrutteringen af dine nye medarbejdere, vil rekrutteringen tage udgangspunkt i grundige forundersøgelser, der har til formål at danne et solidt fundament for det kommende arbejde. Forundersøgelserne består i samtaler, stillingsbeskrivelser og jobanalyser, således at det er klart for enhver, hvad der efterlyses fra virksomhedens side.

Herefter starter arbejdet for alvor.

Ved at gennemsøge omfattende netværk og landets største CV-databaser udvælges et antal ansøgninger, som alle har det tilfælles, at de enten fuldt ud eller delvist matcher jobbeskrivelsen.

Næste skridt i jagten på nye medarbejdere er at afgrænse disse ansøgninger til et begrænset antal kandidater. Disse kandidater vil efterfølgende blive indkaldt til forskellige typer af screenings, hvor såvel deres kompetencer som engagement for jobbet vil blive belyst.

Endeligt – når de rette kandidater er fundet – vil uddelegering af rekrutteringen sørge for, at de nye medarbejdere bliver integreret i jobbet på bedste vis. De nye medarbejdere lades altså ikke i stikken på den nye arbejdsplads, men bliver i stedet en del af et grundigt introduktionsforløb, der både vil sikre medarbejdernes velbefindende og din tilfredshed med rekrutteringen.

Ved at få en konsulents hjælp til rekruttering får du altså ikke alene muligheden for at uddelegere rekrutteringen af dine nye medarbejdere, men du kan også vide dig sikker på, at udvælgelsen foregår på sikker og professionel vis.

Få de bedste og mest kvalificerede nye medarbejdere

Hele rekrutteringsprocessen – der spænder fra den indledende start til det grundige introduktionsforløb – sker med øje for kun at rekruttere de mest kvalificerede medarbejdere.

Dette opnås ved konstant at have fokus på, hvordan de mulige kandidaters kompetencer og erfaringer går i spænd med de typer af stillinger, der skal besættes i virksomheden. Samtidig foretages der hyppige forventningsafstemninger, således at potentielle kandidater allerede fra start er bevidste om både jobbeskrivelsen og ansættelsesvilkår.

Dermed får du som virksomhedsejer en forsikring for, at du får de bedste og mest kvalificerede nye medarbejdere, hvormed du med ro i maven kan uddelegere det krævende rekrutteringsarbejde.

 
Serop Vikar & Rekruttering ApS
Banevej 4
4261 Dalmose
93 10 20 32