regelmæssige firmaaktiviteter

Arbejdstrivsel er meget vigtigt – både for dine individuelle medarbejdere samt dit firma som helhed. Manglende trivsel på arbejdet kan medføre nedsat selvværd og arbejdsglæde for dine medarbejdere, og den nedsatte livskvalitet kan i værste fald medføre flere sygedage. En manglende medarbejder kan desuden også gøre det svært for andre medarbejdere at komme videre med arbejdet. Som leder bør du derfor sikre dig, at alle dine medarbejdere har det godt, hvilket du blandt andet kan gøre ved at investere tid og penge i teambuilding.

Lyt til dine medarbejderes ønsker

Gennem individuelle medarbejdersamtaler kan du få overblik over, hvordan trivslen i dit firma er. Dette er en god idé, da alle medarbejdere her får mulighed for at komme med idéer til, hvordan medarbejdernes trivsel samt samarbejde kan forbedres. Teambuilding-øvelser kan blive en del af hverdagen, og relevante foredragsholdere kan inviteres på besøg med henblik på at give alle medarbejdere et friskt pust i hverdagen.

Fra idé til praksis

Det kan dog være tidskrævende at få tilpasset teambuilding ind i en travl hverdag, og for dig som ansvarlig skal du investere meget tid, så de rette øvelser og foredrag udvælges. Du kan slippe for dette ansvar ved at overdrage ansvaret til et eventfirma, som kan arrangere lejlighedsvise eller regelmæssige firmaaktiviteter for dit firma. Du bestemmer hvornår og hvor ofte, og så klarer eventfirmaet resten.

Forslag til regelmæssige firmaaktiviteter i firmaet

Firmaaktiviteterne bliver specielt tilpasset efter dine medarbejderes ønsker og behov, så der skabes rum for bedre samarbejde med henblik på at øge trivslen for alle medarbejdere. Foredrag om eksempelvis ”Det gode liv” er oplagte til at skabe opmærksomhed om arbejdstrivsel eller interne konkurrencer. Med på forhånd bestemte grupper kan der skabes flere interaktioner på tværs af de forskellige afdelinger, der gavner samarbejdet. Det er eksempelvis oplagt at afholde regelmæssige firmaaktiviteter hver mandag morgen, så alle medarbejdere får en god start på ugen.

Forslag til lejlighedsvise firmaaktiviteter uden for firmaet

Inden for firmaets vægge har alle medarbejdere i kraft af deres stilling, alder, samt erfaring forskellige roller, hvilket kan være svært at pakke helt væk. Det er dog heldigvis lettere at glemme formaliteterne, hvis du inviterer dine medarbejdere til et spændende medarbejderarrangement, som ikke foregår i firmaet. Forskellige typer af firmaaktiviteter kan stadig fungere som teambuilding, selvom de foregår uden for firmaets fire vægge. De udfordrende opgaver kan skabe nye former for samarbejde, som kan gavne trivslen for alle medarbejdere og mindske de barrierer, der kan eksistere i firmaet grundet forskellige arbejdsroller. Du kan øge chancerne for høj deltagerprocent ved at planlægge firmaaktiviteten i den almindelige arbejdstid, hvor hele firmaet kan deltage, så ingen medarbejdere føler sig uden for grundet manglende mulighed for deltagelse.

 

Complete Event

Vermundsgade 38E

2100 København Ø

26 10 27 27

Rekruttering af nye medarbejdere

Det kan i mange tilfælde være fordelagtigt at alliere sig med en hjælpende hånd, når der skal rekrutteres nye medarbejdere til en virksomhed.

Sikre, effektive og professionelle typer af hjælpende hænder er der rig mulighed for at komme i besiddelse af ved at indgå et samarbejde med et erfarent vikarbureau i Århus, som ikke alene har ry for at udføre enhver opgave til fulde, men også for at gøre det med stor faglighed og menneskelig indsigt.

Sådan foregår uddelegeret rekruttering

Vælger du at uddelegere rekrutteringen af dine nye medarbejdere, vil rekrutteringen tage udgangspunkt i grundige forundersøgelser, der har til formål at danne et solidt fundament for det kommende arbejde. Forundersøgelserne består i samtaler, stillingsbeskrivelser og jobanalyser, således at det er klart for enhver, hvad der efterlyses fra virksomhedens side.

Herefter starter arbejdet for alvor.

Ved at gennemsøge omfattende netværk og landets største CV-databaser udvælges et antal ansøgninger, som alle har det tilfælles, at de enten fuldt ud eller delvist matcher jobbeskrivelsen.

Næste skridt i jagten på nye medarbejdere er at afgrænse disse ansøgninger til et begrænset antal kandidater. Disse kandidater vil efterfølgende blive indkaldt til forskellige typer af screenings, hvor såvel deres kompetencer som engagement for jobbet vil blive belyst.

Endeligt – når de rette kandidater er fundet – vil uddelegering af rekrutteringen sørge for, at de nye medarbejdere bliver integreret i jobbet på bedste vis. De nye medarbejdere lades altså ikke i stikken på den nye arbejdsplads, men bliver i stedet en del af et grundigt introduktionsforløb, der både vil sikre medarbejdernes velbefindende og din tilfredshed med rekrutteringen.

Ved at få en konsulents hjælp til rekruttering får du altså ikke alene muligheden for at uddelegere rekrutteringen af dine nye medarbejdere, men du kan også vide dig sikker på, at udvælgelsen foregår på sikker og professionel vis.

Få de bedste og mest kvalificerede nye medarbejdere

Hele rekrutteringsprocessen – der spænder fra den indledende start til det grundige introduktionsforløb – sker med øje for kun at rekruttere de mest kvalificerede medarbejdere.

Dette opnås ved konstant at have fokus på, hvordan de mulige kandidaters kompetencer og erfaringer går i spænd med de typer af stillinger, der skal besættes i virksomheden. Samtidig foretages der hyppige forventningsafstemninger, således at potentielle kandidater allerede fra start er bevidste om både jobbeskrivelsen og ansættelsesvilkår.

Dermed får du som virksomhedsejer en forsikring for, at du får de bedste og mest kvalificerede nye medarbejdere, hvormed du med ro i maven kan uddelegere det krævende rekrutteringsarbejde.

 
Serop Vikar & Rekruttering ApS
Banevej 4
4261 Dalmose
93 10 20 32