regelmæssige firmaaktiviteter

Arbejdstrivsel er meget vigtigt – både for dine individuelle medarbejdere samt dit firma som helhed. Manglende trivsel på arbejdet kan medføre nedsat selvværd og arbejdsglæde for dine medarbejdere, og den nedsatte livskvalitet kan i værste fald medføre flere sygedage. En manglende medarbejder kan desuden også gøre det svært for andre medarbejdere at komme videre med arbejdet. Som leder bør du derfor sikre dig, at alle dine medarbejdere har det godt, hvilket du blandt andet kan gøre ved at investere tid og penge i teambuilding.

Lyt til dine medarbejderes ønsker

Gennem individuelle medarbejdersamtaler kan du få overblik over, hvordan trivslen i dit firma er. Dette er en god idé, da alle medarbejdere her får mulighed for at komme med idéer til, hvordan medarbejdernes trivsel samt samarbejde kan forbedres. Teambuilding-øvelser kan blive en del af hverdagen, og relevante foredragsholdere kan inviteres på besøg med henblik på at give alle medarbejdere et friskt pust i hverdagen.

Fra idé til praksis

Det kan dog være tidskrævende at få tilpasset teambuilding ind i en travl hverdag, og for dig som ansvarlig skal du investere meget tid, så de rette øvelser og foredrag udvælges. Du kan slippe for dette ansvar ved at overdrage ansvaret til et eventfirma, som kan arrangere lejlighedsvise eller regelmæssige firmaaktiviteter for dit firma. Du bestemmer hvornår og hvor ofte, og så klarer eventfirmaet resten.

Forslag til regelmæssige firmaaktiviteter i firmaet

Firmaaktiviteterne bliver specielt tilpasset efter dine medarbejderes ønsker og behov, så der skabes rum for bedre samarbejde med henblik på at øge trivslen for alle medarbejdere. Foredrag om eksempelvis ”Det gode liv” er oplagte til at skabe opmærksomhed om arbejdstrivsel eller interne konkurrencer. Med på forhånd bestemte grupper kan der skabes flere interaktioner på tværs af de forskellige afdelinger, der gavner samarbejdet. Det er eksempelvis oplagt at afholde regelmæssige firmaaktiviteter hver mandag morgen, så alle medarbejdere får en god start på ugen.

Forslag til lejlighedsvise firmaaktiviteter uden for firmaet

Inden for firmaets vægge har alle medarbejdere i kraft af deres stilling, alder, samt erfaring forskellige roller, hvilket kan være svært at pakke helt væk. Det er dog heldigvis lettere at glemme formaliteterne, hvis du inviterer dine medarbejdere til et spændende medarbejderarrangement, som ikke foregår i firmaet. Forskellige typer af firmaaktiviteter kan stadig fungere som teambuilding, selvom de foregår uden for firmaets fire vægge. De udfordrende opgaver kan skabe nye former for samarbejde, som kan gavne trivslen for alle medarbejdere og mindske de barrierer, der kan eksistere i firmaet grundet forskellige arbejdsroller. Du kan øge chancerne for høj deltagerprocent ved at planlægge firmaaktiviteten i den almindelige arbejdstid, hvor hele firmaet kan deltage, så ingen medarbejdere føler sig uden for grundet manglende mulighed for deltagelse.

 

Complete Event

Vermundsgade 38E

2100 København Ø

26 10 27 27

Det er altid svært at udvælge den helt rette kandidat til en stilling i ens virksomhed. Det er en tidskrævende proces at finde den rette kandidat, hvis der ikke er medarbejdere med rekrutteringserfaring. Især i nye virksomheder med behov for udvidelse kan der mangle personer med erfaring inden for rekruttering af nye medarbejdere. For at gøre rekrutteringsprocessen så let og hurtig som muligt, kan der fås hjælp til professionel rekruttering fra København, hvor den rette kandidat til stillingen kan findes på ingen tid.

Hjælp til rekruttering af nye medarbejdere

Sådan fungerer det

Ved at få professionel hjælp til rekruttering vil et ekstern firma sørge for at finde den rette kandidat til din virksomhed. Det første skridt for at finde den rette kandidat er, at der foretages en dybdegående forundersøgelse af virksomheden. Rekrutteringsfirmaet er nødsaget til at have viden om virksomhedens værdier, før den rette kandidat kan udvælges. Der vil derfor foretages samtaler med virksomheden, hvor beskrivelsen af stillingen præsenteres, så der kan skabes et overblik over situationen. Det vil herefter være muligt for rekrutteringsfirmaet at udnytte deres store netværk, så kun de allerbedste kandidater udvælges. Et rekrutteringsfirma har mange forbindelser og kontakter, som gør det muligt at udvælge blandt mange personer og ikke kun de personer, som selv søger jobbet. Efter udvælgelse af kandidater vil rekrutteringsfirmaet sørge for at afholde interviews og andre undersøgelser af kandidaterne for at sikre, at topkandidaten udvælges. Kvalifikationer og kompetencer er ikke nok – personligheden skal også stemme overens med virksomhedens værdier.

Når kandidaten er fundet

I slutningen af processen vil den helt rette kandidat være fundet. Det er dog ikke sidste trin i processen, da kandidaten også skal ansættes og have en ordentlig opstart. I den forbindelse er det oplagt, at rekrutteringsfirmaet sørger for at udarbejde en juridisk ansættelseskontrakt skabelon, som kan genbruges til kommende ansættelser. I forhold til den nye medarbejders opstart i virksomheden kan også rekrutteringsfirmaet sørge for dette, da det kan være uoverskueligt for travle virksomheder at tilrettelægge et introduktionsforløb. Mange arbejdsprocesser er interne og integrerede i hverdagen, så det er langt mere effektivt at lade rekrutteringsfirmaet sætte medarbejderen grundigt ind i alle aspekter af virksomheden.

Vil virksomheden deltage i processen?

Det er muligt at få specialtilpassede løsninger, hvis virksomheden selv ønsker at spille en større rolle i rekrutteringsprocessen. Rekrutteringsfirmaet kan eksempelvis nøjes med at interviewe og teste kandidaterne, hvis virksomheden ønsker en professionel bedømmelse af de kandidater, som virksomheden selv har udvalgt. Uanset om rekrutteringsfirmaet er med gennem hele eller dele af processen vil den helt rette kandidat til stillingen findes.

Personaleafdelingen ApS
Sct. Peder Stræde 1, 1. sal.
4000 Roskilde
70 23 38 38