Bor du i lejlighed, er du afhængig af, at din dørtelefon virker optimalt, for ellers kan du ikke lukke dine gæster eller pakkeposten ind. Oplever du, at din dørtelefon ikke virker, kan du kontakte en autoriseret elektriker fra Frederiksberg, der dækker København og omegn, som kan finde frem til problemet.

En elektriker kan udføre en fejlsøgning på dørtelefonen i lejligheden og på hele anlægget i boligforeningen. Elektrikeren udskifter derefter de defekte dele eller installerer et helt nyt dørtelefonsystem, hvis det vurderes, at det er nødvendigt.

Hvad gør jeg, hvis min dørtelefon ikke virker?

Hvis du oplever, at din dørtelefon ikke virker, skal du kontakte en autoriseret elektriker, som kan udføre en grundig fejlsøgning og dernæst reparere dit dørtelefonanlæg. De fleste defekte dørtelefonanlæg kan repareres, men det kan være, at det vil være bedre for dig at udskifte din gamle model med en nyere og smartere dørtelefon, som har flere funktioner og måske endda videokamera.  

Hvor er problemet?

Ringer din dørtelefon ikke, når det ringer på? Kan dine gæster ikke høre dig? Afhængigt af hvornår din dørtelefon er fra, kan du muligvis selv foretage en fejlsøgning, inden du ringer til elektrikeren, men hvis du har en ældre model, kan en elektriker komme og hjælpe dig med at finde frem til problemet og ordne det via en fejlsøgning på dørtelefonanlægget.

For nogen kan det bedre betale sig at installere en ny dørtelefon, hvis den gamle kræver meget vedligeholdelse og reparation eller helt er gået i stykker. En autoriseret elektriker kan rådgive dig om, hvad der bedst kan betale sig for dig.

En dørtelefon, der virker, giver tryghed

Med en dørtelefon kan du selv bestemme, hvem du vælger at lukke ind, og hvem der dermed får adgang til dit lejlighedskompleks – det giver en større sikkerhed og tryghed, men hvis din dørtelefon ikke virker, kan det blive svært at få gæster på besøg, især hvis du bor højt oppe. Derfor er det rart at have et dørtelefonsystem, der virker hver gang.

Smarte og moderne løsninger

Hvis du har besluttet dig for, eller fået anbefalet, at investere i en ny dørtelefon, er der mange modeller at vælge imellem. De fleste vælger en model med videokamera, så man har mulighed for at se ansigterne på sine gæster, der ringer på og derved undgå at lukke fremmede ind i opgangen. Elektrikeren kan fremlægge de forskellige modeller, der findes på markedet, så du får den helt rigtige dørtelefon.

JDB El-teknik

H.C. Ørsteds Vej 50C

1879 Frederiksberg C

53 58 28 01

Byggeweb er en digital løsning, der giver mulighed for at indsamle alle dokumenter og tegninger i et byggeprojekt, så det kan deles internt imellem de involverede parter igennem et sikkert webprogram. Byggeweb er et IKT-værktøj, og det er udviklet til at lette arbejdsgangene inden for byggeri. Når der skal bygges nyt, kræver det en masse papirarbejde, både med tegninger og udvikling af selve bygningen, men også al den dokumentation, som skal udarbejdes, tilladelser der skal indhentes og meget andet.

RIB Software er et af de firmaer, der har opdaget, hvad digitaliseringen kan betyde for byggebranchen. De har derfor udviklet et byggeprojekt værktøjdet såkaldte projektweb, der kan lette kommunikationen i forbindelse med byggeprojekter gennem hurtig og simpel fildeling. Projektweb er et IKT-værktøj og findes i flere forskellige udgaver. Den simple basisudgave giver mulighed for, at byggefirmaer kan samle alle relevante dokumenter og tegninger som filer i et internt digitalt websystem, som hurtigt kan deles med alle involverede parter i projektet. En udvidet udgave giver mulighed for at tilføje funktioner som godkendelsesprocedurer, fordelingslister og generel frigivelse af dokumenter på et givent tidspunkt. En helt sofistikeret udgave giver mulighed for at få alle tilgængelige funktioner, der er nødvendige for udvikling af et byggeprojekt fra start til slut, alt sammen samlet i ét digitalt system.

Hvad er IKT?

Som nævnt er projektweb et IKT-værktøj. IKT står for Informations- og Kommunikationsteknologi. Det er defineret af Det Digitale Byggeri, et initiativ fra den danske regerings hånd. Dette initiativ betyder, at bygherrer i statsligt, kommunalt eller regionalt regi skal stille krav til deres samarbejdspartnere i byggeprojekter om at bruge IKT-værktøjer. De præcise krav står oplistet på Bygningsstyrelsens hjemmeside.

Hvad er fordelene ved IKT?

Brugen af IKT har store fordele. Det skaber værdi for bygherren, fordi det resulterer i mere effektiv administration, især når det gælder driften af byggeriet. Det skyldes, at det bliver nemt at samle alle informationer om byggeprojekter, mens de er undervejs, og der er mindre risiko for fejl. Når man bruger bygningsinformationsmodeller, også kaldet BIM, bliver dataen dynamisk, fordi den hurtigt og effektivt kan deles mellem de involverede parter i projektet, og der er mindre risiko for, at data og dokumentation går tabt.

Fordelene ved at implementere IKT i byggeprojekter er blandt andet:

  • Mulighed for bedre planlægning
  • Optimering af indkøb
  • Bedre og mere informeret beslutningsgrundlag
  • Mere effektiv planlægning og udførelse
  • Bedre grundlag for at lave retvisende vedligeholdelsesbudgetter
  • Nemmere at prioritere ressourcerne på vedligeholdsområdet
  • Totaløkonomien får bedre anvendelse
  • Mulighed for simuleringer og afprøvning af scenarier i planlægningsfasen.

RIB A/S
Ryesgade 19C
2200 København N
35 24 52 50