Byggeweb er en digital løsning, der giver mulighed for at indsamle alle dokumenter og tegninger i et byggeprojekt, så det kan deles internt imellem de involverede parter igennem et sikkert webprogram. Byggeweb er et IKT-værktøj, og det er udviklet til at lette arbejdsgangene inden for byggeri. Når der skal bygges nyt, kræver det en masse papirarbejde, både med tegninger og udvikling af selve bygningen, men også al den dokumentation, som skal udarbejdes, tilladelser der skal indhentes og meget andet.

RIB Software er et af de firmaer, der har opdaget, hvad digitaliseringen kan betyde for byggebranchen. De har derfor udviklet et byggeprojekt værktøjdet såkaldte projektweb, der kan lette kommunikationen i forbindelse med byggeprojekter gennem hurtig og simpel fildeling. Projektweb er et IKT-værktøj og findes i flere forskellige udgaver. Den simple basisudgave giver mulighed for, at byggefirmaer kan samle alle relevante dokumenter og tegninger som filer i et internt digitalt websystem, som hurtigt kan deles med alle involverede parter i projektet. En udvidet udgave giver mulighed for at tilføje funktioner som godkendelsesprocedurer, fordelingslister og generel frigivelse af dokumenter på et givent tidspunkt. En helt sofistikeret udgave giver mulighed for at få alle tilgængelige funktioner, der er nødvendige for udvikling af et byggeprojekt fra start til slut, alt sammen samlet i ét digitalt system.

Hvad er IKT?

Som nævnt er projektweb et IKT-værktøj. IKT står for Informations- og Kommunikationsteknologi. Det er defineret af Det Digitale Byggeri, et initiativ fra den danske regerings hånd. Dette initiativ betyder, at bygherrer i statsligt, kommunalt eller regionalt regi skal stille krav til deres samarbejdspartnere i byggeprojekter om at bruge IKT-værktøjer. De præcise krav står oplistet på Bygningsstyrelsens hjemmeside.

Hvad er fordelene ved IKT?

Brugen af IKT har store fordele. Det skaber værdi for bygherren, fordi det resulterer i mere effektiv administration, især når det gælder driften af byggeriet. Det skyldes, at det bliver nemt at samle alle informationer om byggeprojekter, mens de er undervejs, og der er mindre risiko for fejl. Når man bruger bygningsinformationsmodeller, også kaldet BIM, bliver dataen dynamisk, fordi den hurtigt og effektivt kan deles mellem de involverede parter i projektet, og der er mindre risiko for, at data og dokumentation går tabt.

Fordelene ved at implementere IKT i byggeprojekter er blandt andet:

  • Mulighed for bedre planlægning
  • Optimering af indkøb
  • Bedre og mere informeret beslutningsgrundlag
  • Mere effektiv planlægning og udførelse
  • Bedre grundlag for at lave retvisende vedligeholdelsesbudgetter
  • Nemmere at prioritere ressourcerne på vedligeholdsområdet
  • Totaløkonomien får bedre anvendelse
  • Mulighed for simuleringer og afprøvning af scenarier i planlægningsfasen.

RIB A/S
Ryesgade 19C
2200 København N
35 24 52 50