Paradentose er en tandsygdom, som adskillige mennesker får i løbet af deres levetid. Paradentose er en alvorlig betændelsestilstand i tandkødet, hvor betændelsen kan brede sig til tandens rod og kæbeknoglen. Betændelsen vil gradvist påvirke roden og knoglen og kan i sidste ende væres skyld i, at tanden falder ud, hvis tandlægen ikke får lov til at mindske sygdomsprocessen. Paradentose er er kronisk, hvilket betyder, at den aldrig kan behandles fuldstændig. I dag er det heldigvis muligt bremse udviklingen, og sikre at den hele tiden holdes nede, så der ikke opstår fremtidige gener.

Forebyggelse af paradentose

Forebyggelse mod paradentose

En god mundhygiejne er det vigtigste for at undgå alle former for tandproblemer. Det gælder også for paradentose, hvor en god mundhygiejne er den bedste indsats i forebyggelsen af paradentose. En god tandrutine med grundig tandbørstning, brug af tandtråd og en tandpasta med fluor gør, at risikoen for at betændelsestilstanden udvikles mindskes. Tænderne bør også regelmæssigt efterses og renses af en tandlæge for at være sikker på, at tandhygiejnen er tilstrækkelig. Gennem de regelmæssige tandeftersyn kan tandlægen holde øje med, om der er øget risiko for, at paradentose opstår. Paradentose kan opstå i alle aldre, men almindeligvis opstår den typisk i 30-års alderen og op efter. Tandlægen vil være ekstra opmærksom på de personer, som er i særlig risiko for at udvikle paradentose. Der kan også opstå en mere fremskreden paradentose hos yngre mennesker, hvor sygdomskonsekvenser hurtigere opleves.

Behandling af almindelig paradentose

Det er heldigvis muligt at mindske problemerne forbundet med paradentose, hvis der bliver taget kontakt til en grundig tandlæge på Frederiksborggade, som kan opdage den begyndende udvikling. Ved at opdage paradentose tidligt skabes de bedste forudsætninger for at kunne undgå, at tandknoglen mindskes og tænderne mistes. Det er muligt at bremse sygdommen, når den opdages tidligt, men det er svært at stoppe nedbrydningsprocessen, hvis paradentosen er meget fremskreden. I de tidlige tilfælde af paradentose er det muligt at kontrollere sygdommen løbende ved at sikre en god mundhygiejne hjemmefra, som ofte opfølges af tandlægen.

Behandling af aggressiv paradentose

Ved den aggressive form for paradentose er der behov for en endnu større opmærksom fra begge parter. Det samme er gældende i forhold til god mundhygiejne og regelmæssige tandeftersyn, der vil ske oftere. Der vil blive behandlet med antibiotika i perioder for at holde betændelsestilstanden nede.

Der opfordres til at følge tipsene for at undgå paradentose af den informationsgivende tandlæge fra Østerbro, da sygdommen ikke kan fuldstændig kan behandles, så der altid er risiko for, at den blusser op igen. Det er heldigvis muligt at kontrollere den gennem behandling, men det er langt bedre at forebygge paradentose, så det er muligt at undgå den og have sunde tænder gennem hele livet.

Tandlæge Peter Røgind
Frederiksborggade 4, 2.
København K, 1360
33 13 10 01