Rekruttering systemer

Det skaber øjeblikkelig værdi at ansætte den rigtige medarbejder i første hug. Derimod er fejlansættelser ressourcekrævende og dyre, og netop derfor er god rekrutteringsproces alfa og omega. Men hvordan får man en god rekruttering af nye medarbejdere? Det giver vi en håndfuld gode råd til her.

Overvej, hvad I kigger efter hos den nye medarbejder

Hvis rekrutteringen skal lykkes første gang, er det vigtigt at gøre sig nogle grundige overvejelser om forventningerne til kandidaternes faglige kvalifikationer. Det giver et klarere billede af, hvad I skal kigge efter i ansøgningerne og gør derfor arbejdet med at sortere i kandidaterne lettere. Ønsker I for eksempel at ansætte en lagerassistent, kan det være unødigt ressourcekrævende, hvis ansøgerne ikke har erfaring med lagerstyring.

Det lyder måske som et noget lavpraktisk råd, men det letter en stor del af arbejdet med at finde de rette ansøgere, hvis I har opstillet nogle klare forventninger på forhånd. Hvis I samtidigt ønsker at spare ekstra tid på at sortere i de mange ansøgninger, kan et digitalt rekrutteringssystem være nyttigt. Der findes en del velegnede løsninger på markedet, som blandt andet kan hjælpe dig med den første grovsortering, så du ikke behøver at bruge tid på at bladre igennem ansøgninger fra kandidater, som fagligt ikke lever op til din virksomheds krav og kriterier.

Lad dine kollegaer deltage i bedømmelsen

Flere hoveder tænker som regel bedre end et. Derfor kan du med fordel invitere dine kollegaer til at deltage i bedømmelsen af ansøgerne. Det kan dog være et større koordineringsarbejde at holde styr på bedømmelser og kommentarer. Derfor kan det også være nyttigt at anvende rekrutterings-software til at koordinere vurderingerne.

Prioritér de bløde kompetencer

Selvfølgelig er faglige kvalifikationer vigtige. Men blødere kompetencer som følelsesmæssig og social intelligens, motivation, udstråling og andre karaktertræk er bestemt også vigtige faktorer, man må have in mente, når man skal ansætte nye medarbejdere. For en person kan være nok så fagligt dygtig, men hvis han eller hun ikke evner at håndtere sine følelser hensigtsmæssigt eller på anden vis ikke kan indgå i jeres team, kan fagligheden være nok så høj – men ansættelsen vil stadig være en fejl.

Der findes heldigvis en del værktøjer, der kan hjælpe din virksomhed med at afgøre, om en kandidat besidder de nødvendige “soft skills”. Det kan for eksempel være personlighedstests eller videorekruttering. Og i dag findes der oven i købet elektroniske rekrutteringssystemer, som indeholder nyttige funktioner til at give et mere nuanceret billede af kandidaternes personlighed.

Elvium
Pilestræde 10, 1.
1112 København K
71 99 28 60

Rekruttering af nye medarbejdere

Det kan i mange tilfælde være fordelagtigt at alliere sig med en hjælpende hånd, når der skal rekrutteres nye medarbejdere til en virksomhed.

Sikre, effektive og professionelle typer af hjælpende hænder er der rig mulighed for at komme i besiddelse af ved at indgå et samarbejde med et erfarent vikarbureau i Århus, som ikke alene har ry for at udføre enhver opgave til fulde, men også for at gøre det med stor faglighed og menneskelig indsigt.

Sådan foregår uddelegeret rekruttering

Vælger du at uddelegere rekrutteringen af dine nye medarbejdere, vil rekrutteringen tage udgangspunkt i grundige forundersøgelser, der har til formål at danne et solidt fundament for det kommende arbejde. Forundersøgelserne består i samtaler, stillingsbeskrivelser og jobanalyser, således at det er klart for enhver, hvad der efterlyses fra virksomhedens side.

Herefter starter arbejdet for alvor.

Ved at gennemsøge omfattende netværk og landets største CV-databaser udvælges et antal ansøgninger, som alle har det tilfælles, at de enten fuldt ud eller delvist matcher jobbeskrivelsen.

Næste skridt i jagten på nye medarbejdere er at afgrænse disse ansøgninger til et begrænset antal kandidater. Disse kandidater vil efterfølgende blive indkaldt til forskellige typer af screenings, hvor såvel deres kompetencer som engagement for jobbet vil blive belyst.

Endeligt – når de rette kandidater er fundet – vil uddelegering af rekrutteringen sørge for, at de nye medarbejdere bliver integreret i jobbet på bedste vis. De nye medarbejdere lades altså ikke i stikken på den nye arbejdsplads, men bliver i stedet en del af et grundigt introduktionsforløb, der både vil sikre medarbejdernes velbefindende og din tilfredshed med rekrutteringen.

Ved at få en konsulents hjælp til rekruttering får du altså ikke alene muligheden for at uddelegere rekrutteringen af dine nye medarbejdere, men du kan også vide dig sikker på, at udvælgelsen foregår på sikker og professionel vis.

Få de bedste og mest kvalificerede nye medarbejdere

Hele rekrutteringsprocessen – der spænder fra den indledende start til det grundige introduktionsforløb – sker med øje for kun at rekruttere de mest kvalificerede medarbejdere.

Dette opnås ved konstant at have fokus på, hvordan de mulige kandidaters kompetencer og erfaringer går i spænd med de typer af stillinger, der skal besættes i virksomheden. Samtidig foretages der hyppige forventningsafstemninger, således at potentielle kandidater allerede fra start er bevidste om både jobbeskrivelsen og ansættelsesvilkår.

Dermed får du som virksomhedsejer en forsikring for, at du får de bedste og mest kvalificerede nye medarbejdere, hvormed du med ro i maven kan uddelegere det krævende rekrutteringsarbejde.

 
Serop Vikar & Rekruttering ApS
Banevej 4
4261 Dalmose
93 10 20 32

 

Det er altid svært at udvælge den helt rette kandidat til en stilling i ens virksomhed. Det er en tidskrævende proces at finde den rette kandidat, hvis der ikke er medarbejdere med rekrutteringserfaring. Især i nye virksomheder med behov for udvidelse kan der mangle personer med erfaring inden for rekruttering af nye medarbejdere. For at gøre rekrutteringsprocessen så let og hurtig som muligt, kan der fås hjælp til professionel rekruttering fra København, hvor den rette kandidat til stillingen kan findes på ingen tid.

Hjælp til rekruttering af nye medarbejdere

Sådan fungerer det

Ved at få professionel hjælp til rekruttering vil et ekstern firma sørge for at finde den rette kandidat til din virksomhed. Det første skridt for at finde den rette kandidat er, at der foretages en dybdegående forundersøgelse af virksomheden. Rekrutteringsfirmaet er nødsaget til at have viden om virksomhedens værdier, før den rette kandidat kan udvælges. Der vil derfor foretages samtaler med virksomheden, hvor beskrivelsen af stillingen præsenteres, så der kan skabes et overblik over situationen. Det vil herefter være muligt for rekrutteringsfirmaet at udnytte deres store netværk, så kun de allerbedste kandidater udvælges. Et rekrutteringsfirma har mange forbindelser og kontakter, som gør det muligt at udvælge blandt mange personer og ikke kun de personer, som selv søger jobbet. Efter udvælgelse af kandidater vil rekrutteringsfirmaet sørge for at afholde interviews og andre undersøgelser af kandidaterne for at sikre, at topkandidaten udvælges. Kvalifikationer og kompetencer er ikke nok – personligheden skal også stemme overens med virksomhedens værdier.

Når kandidaten er fundet

I slutningen af processen vil den helt rette kandidat være fundet. Det er dog ikke sidste trin i processen, da kandidaten også skal ansættes og have en ordentlig opstart. I den forbindelse er det oplagt, at rekrutteringsfirmaet sørger for at udarbejde en juridisk ansættelseskontrakt skabelon, som kan genbruges til kommende ansættelser. I forhold til den nye medarbejders opstart i virksomheden kan også rekrutteringsfirmaet sørge for dette, da det kan være uoverskueligt for travle virksomheder at tilrettelægge et introduktionsforløb. Mange arbejdsprocesser er interne og integrerede i hverdagen, så det er langt mere effektivt at lade rekrutteringsfirmaet sætte medarbejderen grundigt ind i alle aspekter af virksomheden.

Vil virksomheden deltage i processen?

Det er muligt at få specialtilpassede løsninger, hvis virksomheden selv ønsker at spille en større rolle i rekrutteringsprocessen. Rekrutteringsfirmaet kan eksempelvis nøjes med at interviewe og teste kandidaterne, hvis virksomheden ønsker en professionel bedømmelse af de kandidater, som virksomheden selv har udvalgt. Uanset om rekrutteringsfirmaet er med gennem hele eller dele af processen vil den helt rette kandidat til stillingen findes.

Personaleafdelingen ApS
Sct. Peder Stræde 1, 1. sal.
4000 Roskilde
70 23 38 38