regelmæssige firmaaktiviteter

Arbejdstrivsel er meget vigtigt – både for dine individuelle medarbejdere samt dit firma som helhed. Manglende trivsel på arbejdet kan medføre nedsat selvværd og arbejdsglæde for dine medarbejdere, og den nedsatte livskvalitet kan i værste fald medføre flere sygedage. En manglende medarbejder kan desuden også gøre det svært for andre medarbejdere at komme videre med arbejdet. Som leder bør du derfor sikre dig, at alle dine medarbejdere har det godt, hvilket du blandt andet kan gøre ved at investere tid og penge i teambuilding.

Lyt til dine medarbejderes ønsker

Gennem individuelle medarbejdersamtaler kan du få overblik over, hvordan trivslen i dit firma er. Dette er en god idé, da alle medarbejdere her får mulighed for at komme med idéer til, hvordan medarbejdernes trivsel samt samarbejde kan forbedres. Teambuilding-øvelser kan blive en del af hverdagen, og relevante foredragsholdere kan inviteres på besøg med henblik på at give alle medarbejdere et friskt pust i hverdagen.

Fra idé til praksis

Det kan dog være tidskrævende at få tilpasset teambuilding ind i en travl hverdag, og for dig som ansvarlig skal du investere meget tid, så de rette øvelser og foredrag udvælges. Du kan slippe for dette ansvar ved at overdrage ansvaret til et eventfirma, som kan arrangere lejlighedsvise eller regelmæssige firmaaktiviteter for dit firma. Du bestemmer hvornår og hvor ofte, og så klarer eventfirmaet resten.

Forslag til regelmæssige firmaaktiviteter i firmaet

Firmaaktiviteterne bliver specielt tilpasset efter dine medarbejderes ønsker og behov, så der skabes rum for bedre samarbejde med henblik på at øge trivslen for alle medarbejdere. Foredrag om eksempelvis ”Det gode liv” er oplagte til at skabe opmærksomhed om arbejdstrivsel eller interne konkurrencer. Med på forhånd bestemte grupper kan der skabes flere interaktioner på tværs af de forskellige afdelinger, der gavner samarbejdet. Det er eksempelvis oplagt at afholde regelmæssige firmaaktiviteter hver mandag morgen, så alle medarbejdere får en god start på ugen.

Forslag til lejlighedsvise firmaaktiviteter uden for firmaet

Inden for firmaets vægge har alle medarbejdere i kraft af deres stilling, alder, samt erfaring forskellige roller, hvilket kan være svært at pakke helt væk. Det er dog heldigvis lettere at glemme formaliteterne, hvis du inviterer dine medarbejdere til et spændende medarbejderarrangement, som ikke foregår i firmaet. Forskellige typer af firmaaktiviteter kan stadig fungere som teambuilding, selvom de foregår uden for firmaets fire vægge. De udfordrende opgaver kan skabe nye former for samarbejde, som kan gavne trivslen for alle medarbejdere og mindske de barrierer, der kan eksistere i firmaet grundet forskellige arbejdsroller. Du kan øge chancerne for høj deltagerprocent ved at planlægge firmaaktiviteten i den almindelige arbejdstid, hvor hele firmaet kan deltage, så ingen medarbejdere føler sig uden for grundet manglende mulighed for deltagelse.

 

Complete Event

Vermundsgade 38E

2100 København Ø

26 10 27 27